London College of Music

NEDEN LCM?

London College of Music yurtiçi ve yurtdışında geçerliliği olan seçkin bir müzik okuludur. Bu sisteme göre her yıl belirlenen tarihlerde İngiltere’den gelecek London College of Music (LCM) yetkililerinin yapacağı sınavlara katılacak olan öğrenciler, belirlenen 8 seviye sınavını tamamladıklarında tüm dünyada geçerli olan müzik lisesi mezunu diploması almaya hak kazanacaklardır. Bununla birlikte LCM’nin müzik lisesi diploması dışında Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans programları da bulunmaktadır.

LCM sınavları “Qualifications and Curriculum Authority” (nitelikler ve müfredatlar kurumu) tarafından ve “The National Qualifications Framework“ (ulusal yeterlilikler çerçevesi) standartları doğrultusunda ulusal ve uluslararası akreditasyona sahiptir. LCM, uluslararası düzeyde kabul gören akreditasyon kurumu Ofqual tarafından akredite edilmiştir.

University of West London’a bağlı London College of Music (LCM) dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında en üst sıralarda yer alan bir müzik okuludur. Müzik eğitimi alanların uluslararası dolaşım, çalışma ve eğitim alma imkânlarını arttırmak üzere oluşturulan London College of Music sistemi Türkiye’de sadece belli ve seçkin kurumlarda eğitimi verilmek ve sınavları yapılmak üzere yetkilendirilmiştir. Ragıp Savaş Sanat Akademisi müzik eğitimini ciddiye almaktadır ve bu nedenle, eğitim sisteminin, dünya standartlarıyla aynı paralelde yürütülmesini sağlamayı ve Türkiye’deki müzik öğrencilerinin uluslararası standartlara uygun metotlar ile eğitim aldıklarını belgelemeyi amaçlamaktadır.

Diplomaların belgelenebilir olması yurtdışındaki üniversitelerin uygulamakta oldukları yeni düzene göre, not ortalaması kadar önemlidir. Müzik dışında herhangi bir bölümde okuyan öğrenciler için master ve lisans başvurularında, meslek dışı bir hobi edinmek bireyin kişisel gelişimine verdiği önemi vurgulamakta olup sınav puanlarıyla birlikte geçerliliği olan bir diplomayla kabulleri kolaylaştırmaktadır. LCM diplomaları bu tür başvurularda referans gösterilmek üzere uygun diplomalardır.

London College of Music’in düzenlediği sınavlar Avrupa ve dünya eğitim platformlarında kalite kriterleri açısından kendini kanıtlamıştır. İngiltere Eğitim ve İstihdam Bakanlığı (DFEE) London College of Music’in Grade ve Diploma seviye sınavları ve belgeleri, diğer uluslararası kurullar tarafından gerekli görülen standartlara uygun olarak, tüm dünyada geçerli sayılan akreditasyonu almıştır.

LCM eğitim metotları özel olarak hazırlanmış müfredata dayanır. Sınavlar her enstrüman için özel olarak hazırlanmış kitaplar ile yapılır, kitapları olmayan bölümler için repertuar listesi ve sınav içerikleri vardır.

SINAV İÇERİĞİ

8 seviyeli bir sınav sistemi olan LCM sınavları, öğrencilerimizin seviyelerine göre istediği dereceden başlama olanağını sunar, başka bir deyişle daha önceden enstrüman eğitimi almış kişiler en baştan başlamak zorunda olmayıp kulak için gerekli çalışmaları tamamlamak suretiyle yeterlilik sağladıkları yerden devam edebilirler.

Öğrencinin gireceği seviyeyi her biri kendi alanında uzmanlaşmış konservatuar mezunu profesyonel eğitmenlerimiz tespit eder. 8. seviyeyi bitiren her öğrenci tüm dünyada müzik lisesi mezunu sayılmaktadır.

Öğrenci kendi bilgi ve becerisine göre öğretmenin tespit ettiği dereceden başlayabilir. Bazı sınav seviyelerini geçmek için Teori sınavını vermek gerekir (Örneğin Grade 8 derecesinden mezun olabilmek için Teori 5 seviyesinde başarı göstermek gerekir).

LCM NELER KAZANDIRIR?

- Öğrenci adayını kendi alanında uzman öğretmenler eşliğinde çalıştırmak.

- Eğitim alan kişileri doğru bilgi ile yönlendirmek.

- Akademik seviyesine bilimsel katkı yapmak.

- Sanatsal gelişimini sağlamak.

- Sanatsal bakışını değiştirmek ve geliştirmek.

- Öğrencinin uluslararası akreditasyon sistemi içerisinde yer alan bir belgeye sahip olmasını sağlamak.

- Öğrencinin gelecek eğitim ve iş hayatı için oluşturacağı portfolyosunu güçlendirmek.

- Öğrencinin gelecek eğitim ve iş hayatındaki uluslararası rekabet ortamında güçlü ve tercih edilir bir yapıya kavuşmasına katkı sağlamaktır.

KİMLER KATILABİLİR?

Başta Ragıp Savaş Sanat Akademisi Müzik Bölümü öğrencilerimiz olmak üzere, her türlü müzik okulunda ve konservatuvarda okuyan, dernek veya özel öğretmenlerden ders alan öğrenciler İstanbul-Kocaeli-Sakarya- Bursa okullarımızdan birine başvurarak LCM sınavlarına hazırlanabilir ve katılabilir.

SINAV BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

A - Sınav Başvuru Formunu eksiksiz doldurmalı

B - 1 adet vesikalık resim

C - Nüfus kağıdı fotokopisi

D - Sınav harcı ve kitap parasını LCM sınav merkezine eksiksiz teslim etmelidir. (Ragıp Savaş Sanat akademisi okullarından herhangi biri olması yeterlidir)

SINAV SEVİYELERİ – GRADE

- Pre Preparatory ( Başlangıç seviyesi)

- Step 1

- Step 2

- Grade 1

- Grade 2

- Grade 3

- Grade 4

- Grade 5

- Grade 6

- Grade 7

- Grade 8

SINAV BÖLÜMLERİ- GRADE

- PİYANO

- KLASİK GİTAR

- BAS GİTAR / ELEKTRO GİTAR

- YAYLI SAZLAR / KEMAN- VİYOLA- VİYOLONSEL

- TAHTA NEFESLİ SAZLAR / FLÜT- OBUA- KLARİNET- SAKSAFON

- BAKIR NEFESLİ SAZLAR / TROMPET- TROMBON- TUBA

- VURMALI SAZLAR- BATERİ

- ŞAN

- ARP

- MÜZİK TEORİSİ

- KOMPOZİSYON