Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama, eğitici ve eğlendirici oyun öğretilerinden oluşur. Eğlenerek öğrenme misyonuyla sağlıklı bir kimliğin, yaratıcı bir zihnin temellerini oluşturmak için oldukça etkili bir eğitim yöntemidir. Kabullenme, uyum sağlama, çözüm oluşturma gibi yaşamsal öğretiler kazandırırken sanat eğilimli çocukların sağlam temellerle yetişmesini sağlar. Hem seyirci, hem oyuncu, hem yönetmen hem de yazar çocuğun kendisidir.

Katılımcı çocuklarda gözle görülür bireysel farkındalık oluşur, çocuklar belli bir süre sonra kararlar verir ve sorunları çözümler. Öz saygılarını, değer yargılarını ve hepsinden ötesinde kendi yaşantıları üzerinde etki ve kontrollerini denemede kişisel güçlerini artırma imkânı yaratırlar. Başkalarını dinlemeyi ve diğerleri iletişim kurmayı öğrenirler.

Gruplar, yaşlara göre ayrılmış 12-15 öğrenciden oluşur.
Yaş dağılımları, 4-5 yaş, 6-7 yaş, 8-9-10 yaş ve 11-12-13 şeklindedir.
Dersler, haftada 1 gün 2 saat yapılmaktadır. Sınıfta asil ve yardımcı olmak üzere 2 öğretmen bulunmaktadır.
11 yaş üstü Yaratıcı Drama sınıflarımızda tiyatro teknikleri daha ağırlıklı kullanılmaktadır.

Eğitimlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.